X

Gebruiksovereenkomst

Disclaimer  

 

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. 

Informatie en aansprakelijkheid 

YOU Company stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks dat we dit doen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid (juistheid en volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie) kan YOU Company niet garanderen dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. YOU Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite. 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij YOU Company (of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan YOU). Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door YOU Company bv. 

YOU Company behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.